You are currently viewing “La dignitat humana, fonament d’una nova economia” Joan Antoni Melé

“La dignitat humana, fonament d’una nova economia” Joan Antoni Melé

Des de la convenció de Sustanaible Brands Buenos Aires 2017 en Joan Antoni Melé, expert en Banca Ètica, ens parla de com n’és de necessari posar la ètica com a un dels aspectes fonamentals de l’empresa i l’objectiu de la mateixa ha de ser cambiar el món.