ASSAJOS DE QUALITAT

CRISTAL·LITZACIÓ SENSIBLE

La Cristal·lització Sensible és un mètode pel qual podem veure les propietats qualitatives i energètiques de qualsevol substància orgànica, mesurant la potència i la naturalesa de les forces formadores de la matèria orgànica.

La Cristal·lització Sensible neix per determinar un enfocament més científic i poder experimentar les forcés sensibles que formen la matèria viva. Per tant, busquen avaluar l’aspecte energètic, el seu valor intrínsec, la seva tendència, vitalitat i vigor. En definitiva les forces de què esta composta la matèria vivent en la seva morfologia més fonda. Les seves imatges no expressen una reacció química sinó la materialització d’uns camps de força.

AVALUACIÓ NUTRICIONAL VITAL DEL PRODUCTE

La metodologia per obtenir les imatges d’un producte consta de dues etapes. El primer és el resultat de mesclar el producte amb una solució de Clorur de Coure i aigua destil·lada en proporcions adequades en una placa Petri de laboratori i s’introdueix en una cabina termostàtica de deshidratació a 30 °C i 55% d’humitat, en un espai adequadament aïllat. Les imatges obtingudes al cap d’ aproximadament 12 hores s’orienten i organitzen conforme a la vitalitat, força i vigor del producte analitzat.

La repetició de la prova en una cadència, suposa veure la tendència de l’evolució del producte. El segon és el procés d’interpretació amb la metodologia adequada, que depèn de la preparació, coneixement i sensibilitat de l’operador. Les imatges s’observen des d’una polaritat de forces, la seva expansió o desenvolupament i la seva organització o estructura.

ASSAJOS DE LA VITALITAT DEL PRODUCTE

MARGARETHE CHAPELLE – Empresa: OENOCRISTAL (França)

Els Bancals / Can Suriol / Millésime 2017

Dasca Vives / Vintage 2018

La Barberana / Nous 2018

Castel d’Age / Garnatxa blanc 2018 / Syrah 2018

CROMATOGRAFIA CIRCULAR

La metodologia per obtenir les imatges d’un producte consta de dues etapes. El primer és el resultat de mesclar el producte amb una solució de Clorur de Coure i aigua destil·lada en proporcions adequades en una placa Petri de laboratori i s’introdueix en una cabina termostàtica de deshidratació a 30 °C i 55% d’humitat, en un espai adequadament aïllat. Les imatges obtingudes al cap d’ aproximadament 12 hores s’orienten i organitzen conforme a la vitalitat, força i vigor del producte analitzat.

La repetició de la prova en una cadència, suposa veure la tendència de l’evolució del producte. El segon és el procés d’interpretació amb la metodologia adequada, que depèn de la preparació, coneixement i sensibilitat de l’operador. Les imatges s’observen des d’una polaritat de forces, la seva expansió o desenvolupament i la seva organització o estructura.

Aquest assaig es basa en el fet en què l’humus es forma durant el compostatge o gènesis del sòl i que, a mesura que el procés avança, les substàncies húmiques de pes molecular relativament baix, produïdes inicialment, es polimeritzen i converteixen en humus madur menys soluble i macromolecular. Els cromatogrames s’interpreten per la forma i color de la zona central, transaccional i externa.

S’utilitza per comprendre els cicles vitals del sòl en major detall i treure informació sobre la seva micro vida. El Dr. Ehrenfried Pfeiffer va ésser la persona clau en el desenvolupament d’aquest senzill mètode per ajudar al professional, a l’agricultor o a qualsevol altra persona a profunditzar el coneixement de la micro vida del sòl. Els cromes són útils per distingir i determinar diferents formes d’activitat microbiana en el sòl i, por suposat, en el compost.

És un instrument d’anàlisis òptim, útil, econòmic i ràpid per determinar localitat i vida del sòl. No té l’objectiu de reemplaçar a altres anàlisis de sòl químics o biològics. Els cromes són informació addicional per a qualsevol que necessiti informació ràpida sobre un sòl. En algunes ocasions, els cromato grames, ajuden a predeterminar la necessitat d’anàlisis posteriors, o simplement ajuden a obtenir informació més completa del sòl.

La cromatografia proporciona una “instantània” visual de la salut del sòl/compost en el moment en què es processa la mostra. Hem de recordar que el compostatge és un procés dinàmic, de tal forma que els cromes fets en diferents èpoques de l’any o en diferents etapes del procés poden variar enormement, ja que els microorganismes del sòl són responsables de la humificació de la matèria orgànica en el sòl o durant el compostatge. El croma Test és un bon indicador de l’activitat microbiana en el sol.

Característiques que es poden determinara través de la cromatografia:

  • Activitat microbiana/enzimàtica
  • Formació d’humus col·loïdal enfront a substàncies húmics àcides
  • Etapes de la formació del compost
  • Condiciones aeròbiques enfront a condicions anaeròbiques

Fes-te soci

Descobreix tots els avantatges