Formació Online Mòdul 7

Mòdul 7: Coneixement de plantes útils mètodes de fertilització de la terra per a
millora de cultius anuals

Introducció i coneixement del món vegetal.
Preparació d’extractes i Bioestimulants vegetals.

Ocupació i efecte de les plantes curatives.
Treballs de terra, organisme i valor biològic vivent.
Tendència de conservació de terra i les propietats dinàmiques de la vida vegetal.
La tasca humana i resultats pràctics del mètode biodinàmic.

Divendres 9 de juliol