Formació Online Mòdul 4

Mòdul 4: El Compost Biodinàmic d’Ehrenfried Pfeiffer

Problemes i fracassos en el compostatge.
Normativa per a l’elaboració de compost.
Processos vitals de el compost biodinàmic.
El compost biodinàmic, les claus de matèria primera i requisits previs:

  • Significat de l’element terra en la vida del compost
  • Significat de l’element aigua en la vida del compost
  • Significat de l’element aire a la vida del compost
  • Significat de l’element foc a la vida del compost

Processos d’elaboració del compost biodinàmic.
Secrets i garanties de el compost biodinàmic.
L’ocupació dels preparats de el compost.
El significat de l’humus i el seu benefici en l’agricultura.
Evolució i la vida interior del compost.
Mètodes d’aplicació del compost segons cultius.
Efectes del compost biodinàmic.

Divendres 18 de juny