Formació Online Mòdul 1

Mòdul 1: Origen i essència de l’Agricultura Biodinàmica

Vida i obra de Rudolf Steiner.
Antroposofía, l’arrel de l’Agricultura biodinàmica.
Diverses branques de la Antroposofía:

  • Els 12 sentits.
  • Educació Waldorf.
  • Medicina Antroposòfica.
  • Euritmia.
  • Triformación Social.

Goetheanum: Universitat de la Antroposofía.
Fonaments i desenvolupament de el Curs d’Agricultura biodinàmica.
La Terra com un organisme viu:

  • Els 4 elements i la seva acció en la vida.
  • Els 4 regnes de la Naturalesa i la seva repercussió en la Biodinàmica.

Divendres 28 de maig.