4º Reunió TD i 2º Assamblea Ordinària

Lloc:
Celler Dasca Vives

Estimulació:
Arrel