Els orígens: Biodinàmica i Antroposofia

El LLEGAT DE RUDOLF STEINER (1861-1925). La antroposofia busca elaborar una compressió global de l’home i del món. Un principi bàsic que va guiar l’obra d’aquest humanista austríac i que suposa la base a partir de la qual s’ha desenvolupat l’agricultura biodinàmica.

LA BIODINÀMICA

El seu origen es troba amb Goethe (1749 – 1832), els seus treballs sobre la natura són recuperats, pel científic i filòsof Rudolf Steiner que els incorpora al seu treball de doctorat a Viena, convertint-se en un referent naturalista a Europa. Després de la primera guerra mundial un grup d’agricultors preocupats per la pèrdua de fertilitat del sòl i de sabor en els fruits contacten amb ell, i durant 3 anys Steiner treballa per buscar una solució al problema. Això donarà lloc a les bases d’un mètode per aconseguir i mantenir fèrtil i viu el terreny per al cultiu.

La biodinàmica treballa d’acord amb les energies que creen i mantenen la vida. Energia de la vida del grec,”Bio” significa “vida” i “ Dinàmica” significa energia. La biodinàmica respecta certs principis per assegurar la salut de la terra i de les plantes i procurar una nutrició sana als animals i els éssers humans.

ELS SEUS PRINCIPIS

Restituir a la terra la matèria orgànica que necessita, en forma d’humus de la major qualitat possible, amb la finalitat de mantenir la fertilitat.

Crear un equilibri entre les diverses funcions de la terra, com un autèntic organisme viu i complementar-lo amb la presència de mamífers herbívors.

La importància dels oligoelements.

El tractament particular del compost i del fem, que es recolza en el coneixement de factors enzimàtics, hormonals, etc.

Les rotacions convenients són imprescindibles per mantenir l’equilibri de la terra, donant-li temps a recuperar-se.

Es dóna importància a l’entorn: cuidat i protecció de bosc, protegir del vent, regular les aigües, etc.

La terra com estructura física ha de quedar amb grumolls i plàstica, profunda i airejada.

LA FERTILITAT DE LA TERRA I L’EQUILIBRI DE LA NATURA

Per nosaltres és primordial un gran respecte per la natura, donant sostenibilitat a la nostra manera de fer les coses. Preferim obtenir menys collita però de la màxima
qualitat, que no una gran producció a canvi d’esgotar la terra i de subministrar als arbres productes d’alta toxicitat. L’agricultura biodinàmica va ésser la pionera (1924)
que va reaccionar front l’agressió al sòl i la Natura per mantenir la fertilitat i l’equilibri de la producció agrícola, enfront d’aquella “producció convencional” que posava
per davant la productivitat, esprement i esgotant els recursos de la terra.

Als anys 70 apareix l’agricultura ecològica com una opció que donava viabilitat a un sistema productiu respectuós amb la Natura, però no tan compromès amb ella
com la biodinàmica. Aquest model s’integra dintre d’un corrent de pensament, basat en l’adopció de polítiques econòmiques, socials i ambientals que fomentin un
comportament sostenible capaç de satisfer les necessitats de la generació present sense comprometre a les generacions futures.